plus minus gleich
toggle
toggle

O Banku

Bank Spółdzielczy w Małej Wsi początki swojej działalności wiąże z rokiem 1963 kiedy to  z inicjatywy miejscowego społeczeństwa powołano Spółdzielnię Oszczędnościowo Pożyczkową w Małej Wsi.

W początkowym okresie siedzibą Banku było wynajmowane pomieszczenie od osoby prywatnej.

W związku z szybkim rozwojem działalności problemem stały się warunki lokalowe. W 1965 roku zakupiono działkę na której powstał budynek Banku.

Po przeprowadzeniu reformy samorządowej na początku lat 70 – tych oraz reformy systemu bankowego w 1975 roku działalność Banku została dostosowana do terytorium nowo powstałej gminy Mała Wieś, tym samym stał się on Bankiem gminnym pod nazwą Bank Spółdzielczy w Małej Wsi. W tym samym roku tj. 1975 Bank został włączony w struktury Banku Gospodarki Żywnościowej.

Ważnym wydarzeniem w latach 1986 – 1988 była rozbudowa  siedziby Banku. Zwiększenie liczby pomieszczeń biurowych, przyczyniło się do  polepszenia warunków pracy oraz obsługi większej ilości klientów.

Reforma systemu politycznego, gospodarczego oraz społecznego w latach 90-tych ubiegłego stulecia spowodowała zmiany w strukturze bankowości spółdzielczej. Powstały nowe banki zrzeszające. W 1995 roku Bank Spółdzielczy w Małej Wsi wstąpił w szeregi  Banku Unii Gospodarczej S.A.

Kolejną istotną datą w historii Banku było powołanie w 1998 roku pierwszego oddziału w miejscowości Bodzanów. Następnie w roku 2002 pierwszej filii w miejscowości Miszewo Murowane.

Zmiana prawa bankowego w 2000 roku spowodowała procesy łączeniowe banków zrzeszających. Od 2002 roku Bank Spółdzielczy w Małej Wsi jest członkiem zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

W 2008 roku przebudowano, wyremontowano oraz unowocześniono pomieszczenia biurowe wraz  z salą operacyjną w centrali Banku. W 2010 roku Bank uruchomił kolejną placówkę terenową w miejscowości Słupno.

Od niemalże 50 lat Bank Spółdzielczy w Małej Wsi nieprzerwalnie świadczy z powodzeniem usługi na rzecz swoich członków i klientów. Obecnie Bank posiada placówki na terenie trzech gmin powiatu płockiego t.j. Mała Wieś, Bodzanów oraz Słupno.

Klienci Banku to w głównej mierze rolnicy, ale także jednostki samorządu terytorialnego, lokalni przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Bank Spółdzielczy w Małej Wsi to Bank lokalny o charakterze uniwersalnym. W związku z powyższym oferta skierowana do klientów jest dostosowywana do ich aktualnych potrzeb oraz oczekiwań. Bank systematycznie wprowadza nowoczesne rozwiązania i poszerza ofertę produktową. Obecnie klienci oraz członkowie Banku mogą korzystać z szerokiej gamy produktów depozytowych oraz kredytowych. Ponadto Bank w swojej ofercie produktowej posiada: bankowość elektroniczną, karty płatnicze własne oraz VISA, SMS – banking.

Prowadząc swoją działalność Bank współpracuje z lokalnymi placówkami oświatowymi poprzez propagowanie wśród młodzieży szkolnej zasad oszczędzania w ramach SKO. Ponadto Bank wspiera finansowo lokalne instytucje , organizacje, kluby sportowe znajdujące się na terenie działania Banku.Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi:

Anna Jóźwiak - Prezes Zarządu

Beata Sieklucka - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Renata Kordalewska - Wiceprezes Zarządu ds. finansowo - księgowych

 

 

 

Skład Rady Nadzorczej

Wiktor Szmulewicz - Przewodniczący Rady

Wiesław Gruszczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady

Waldemar Wernikiewicz - Sekretarz Rady

Henryk Ostrowski - Członek Rady

Jacek Zmysłowski - Członek Rady 

 

 


 

Money.pl

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2017-08-16
USD 3,6435 +0,43%
EUR 4,2724 -0,23%
CHF 3,7403 -0,42%
GBP 4,6970 -0,24%
Wspierane przez Money.pl

Doładowania

Nasi Partnerzy

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości