Skip to main content
 • Kredyt Płynnościowy

  Kredyt Płynnościowy

  Rolniku, potrzebujesz wsparcia? Dowiedz się więcej o kredycie płynnościowym 2% z dopłatą ARiMR, bez wkładu własnego.

  Kredyt udzielany producentom rolnym w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 

  Dlaczego warto?

  Nie jest wymagany wkład własny.

  Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.

  Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy kredytu.

  Znajdziesz nas też tutaj