Skip to main content
 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia

  Zabezpiecz kompleksowo swoją firmę

  Ubezpieczenie majątku firmy - Generali Agro Firma

  GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

  Ubezpieczenie zapewnia ochronę w zakresie:

  • zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy, w tym: budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia, środków obrotowych, nakładów inwestycyjnych, wartości pieniężnych
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności
  • szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje do 19 zdarzeń lub wariant all risk, czyli jakiekolwiek zdarzenie losowe niewyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela
  • ubezpieczenie kredytowanego majątku może stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu
  Znajdziesz nas też tutaj