Skip to main content
  • Zastrzeganie kart i bankowości internetowej

Zastrzeganie kart i bankowości internetowej

Szanowni Państwo,

Kartę płatnicza można zastrzec pod numerem: (+48) 828 828 828

 

Blokowanie Internet Bankingu oraz aplikacji Nasz Bank

 

w celu zablokowania bankowości internetowej na numer (+ 48) 506646913   wyślij SMS o treści:

 

BM#identyfikator – z numeru telefonu podanego w banku, gdzie identyfikator, to login do bankowości internetowej

BM#identyfikator#PESEL – z dowolnego numeru telefonu, gdzie identyfikator, to login do bankowości internetowej

w celu jednoczesnego zablokowania bankowości internetowej i aplikacji mobilnej:

 

BW#Identyfikator – z numeru telefonu podanego w banku, gdzie Identyfikator, to login do bankowości internetowej

BW#Identyfikator#PESEL – z dowolnego numeru telefonu, gdzie Identyfikator, to login do bankowości internetowej

Zastrzeżenie środka identyfikacji elektronicznej

 

W przypadku utraty lub nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej należy niezwłocznie telefonicznie zastrzec ten środek, podając swoje dane personalne. Za środki identyfikacji elektronicznej uznaje się:

 

loginy i hasła dostępu do systemu,

telefony, na które wysyłane są hasła SMS,

certyfikaty kwalifikowane.

Zastrzeżenia należy dokonać dzwoniąc pod numer (24)2314046 lub pod innymi numerami telefonów wskazanymi i aktualizowanymi przez Bank w komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku lub na stronie internetowej Banku.

Znajdziesz nas też tutaj