• Władze

Władze

Anna Monika Jóźwiak

Prezes Zarządu

Beata Elżbieta Sieklucka

Wiceprezes ds. handlowych

Małgorzata Teresa Kozicka

Wiceprezes ds. finansowo księgowych

Wiktor Władysław Szmulewicz

Przewodniczący

Wiesław Gruszczyński

Z-ca Przewodniczącego

Waldemar Wernikiewicz

Sekretarz

Janusz Józef Radzki

Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Komitetu Audytu

Marek Stanowski

Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu

Jacek Zmysłowski

Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu

Znajdziesz nas też tutaj