Skip to main content
  • Władze

Władze

Anna Monika Jóźwiak

Beata Elżbieta Sieklucka

Małgorzata Teresa Kozicka

Wiktor Władysław Szmulewicz

Przewodniczący

Wiesław Gruszczyński

Z-ca Przewodniczącego

Waldemar Wernikiewicz

Sekretarz

Janusz Józef Radzki

Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Komitetu Audytu

Marek Stanowski

Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu

Jacek Zmysłowski

Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu

Znajdziesz nas też tutaj