Skip to main content
  • Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów

PRZELEWY KRAJOWE W PLN
Rodzaj przelewuplacówka Bankusystem bankowości elektronicznej 
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Banku w godzinach pracy placówki 24h  
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. w godzinach pracy placówki 14:55  
PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY
ELIXIR 14:45 14:45  
       
SORBNET Do godziny 14:45 Do godziny 14:55  
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku 24h
Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. Do godziny 14:45
ELIXIR I sesja do godziny 8:00
II sesja do godziny 12:45
III sesja do godziny 14:45
   
SORBNET Do godziny 15:20

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ
Rodzaj przelewuData walutyplacówka BankuSystem bankowości elektronicznej
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Banku D 16:30 24h
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. D 16:30 16:30
PRZELEW WYCHODZĄCY
Przekaz w trybie standardowym:
polecenie przelewu SEPA, przekazy w walucie EUR D+1 13:30 13:30
pozostałe przekazy D+2 13:30 13:30
Przekazy w trybie pilnym D 12:30 12:30
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Na rachunek w BS Mała Wieś D 15:00

 

Znajdziesz nas też tutaj