Skip to main content
 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia

  Pod ochroną. Ty, Twoja rodzina oraz Twoja działalność
  Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

  Bank akceptuje zawarte przez Klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  Uwaga: Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank nie jest tożsama z listą Zakładów Ubezpieczeń współpracujących z Bankiem w ramach oferty ubezpieczeń dostępnej w Banku.

  Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank zawiera Zakłady Ubezpieczeń (współpracujące oraz niewspółpracujące z Bankiem), których ubezpieczenia mogą być akceptowane przez Bank jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, o ile spełniają one powyższe minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej.

  Zakłady Ubezpieczeń współpracujące z Bankiem, których wybrane produkty są oferowane Klientom indywidualnym za pośrednictwem Banku, to wskazane powyżej Towarzystwa Ubezpieczeniowe  które zawarły z Bankiem umowy, na mocy których Bank oferuje Klientom indywidualnym wskazane niżej rodzaje ubezpieczeń.

  W przypadku umów o kredyt zawartych na podstawie regulaminów promocji, gdzie jednym z warunków skorzystania z promocji jest zawarcie i kontynuowanie umowy ubezpieczenia nieruchomości lub na życie z Zakładem Ubezpieczeń współpracującym z Bankiem / z Zakładem Ubezpieczeń w ramach oferty dostępnej w Banku, umowa ubezpieczenia powinna być zawarta za pośrednictwem Banku, w ramach, wskazanej poniżej, oferty ubezpieczeń nieruchomości lub na życie aktualnie dostępnej w Banku.

  Bank Spółdzielczy w Małej Wsi współpracuje z renomowanymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i posiada w swojej ofercie produkty ubezpieczeniowe dedykowane Klientom indywidualnym, które Klient może nabyć za pośrednictwem Banku.

  Porównanie ubezpieczeń oraz zawarcie umowy jest możliwe w oddziałach Banku Spółdzielczego w Małej Wsi. 

  Znajdziesz nas też tutaj