Skip to main content
 • O nas
 • O nas

  Jesteśmy Twoim Bankiem

  Bank Spódzielczy w Małej Wsi początki swojej działalności wiąże z rokiem 1963 kiedy to z inicjatywy miejscowego społeczeństwa powołano Spółdzielnię Oszczędnościowo Pożyczkową w Małej Wsi.

  W początkowym okresie siedzibą Banku było wynajmowane pomieszczenie od osoby prywatnej.

  W związku z szybkim rozwojem działalności problemem stały się warunki lokalowe. W 1965 roku zakupiono działkę na której powstał budynek Banku.

  Po przeprowadzeniu reformy samorządowej na początku lat 70-tych oraz reformy systemu bankowego w 1975 roku działalność Banku została dostosowana do terytorium nowo powstałej gminy Mała Wieś, tym samym stał się on Bankiem gminnym pod nazwą Bank Spódzielczy w Małej Wsi. W tym samym roku tj. 1975 Bank został włączony w struktury Banku Gospodarki Żywnościowej.

  Ważnym wydarzeniem w latach 1986 – 1988 była rozbudowa siedziby Banku. Zwiększenie liczby pomieszczeń biurowych, przyczyniło się do polepszenia warunków pracy oraz obsługi większej ilości klientów.

  Reforma systemu politycznego, gospodarczego oraz społecznego w latach 90-tych ubiegłego stulecia spowodowała zmiany w strukturze bankowości spódzielczej. Powstały nowe banki zrzeszające. W 1995 roku Bank Spódzielczy w Małej Wsi wstąpił w szeregi Banku Unii Gospodarczej S.A.

  Kolejną istotną datą w historii Banku było powołanie w 1998 roku pierwszego oddziału w miejscowości Bodzanów. Następnie w roku 2002 pierwszej filii w miejscowości Miszewo Murowane.

  Zmiana prawa bankowego w 2000 roku spowodowała procesy połączeniowe banków zrzeszających. Od 2002 roku Bank Spółdzielczy w Małej Wsi jest członkiem zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

  W 2008 roku przebudowano, wyremontowano oraz unowocześniono pomieszczenia biurowe wraz z salą operacyjną w centrali Banku. W 2010 roku Bank uruchomił kolejną placówkę terenową w miejscowości Słupno.

  Od niemalże 50 lat Bank Spółdzielczy w Małej Wsi nieprzerwalnie świadczy z powodzeniem usługi na rzecz swoich członków i klientów. Obecnie Bank posiada placówki na terenie trzech gmin powiatu płockiego t.j. Mała Wieś, Bodzanów oraz Słupno.

  Klienci Banku to w głównej mierze rolnicy, ale także jednostki samorządu terytorialnego, lokalni przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

  Bank Spółdzielczy w Małej Wsi to Bank lokalny o charakterze uniwersalnym. W związku z powyższym oferta skierowana do klientów jest dostosowywana do ich aktualnych potrzeb oraz oczekiwań. Bank systematycznie wprowadza nowoczesne rozwiązania i poszerza ofertę produktową. Obecnie klienci oraz członkowie Banku mogą korzystać z szerokiej gamy produktów depozytowych oraz kredytowych. Ponadto Bank w swojej ofercie produktowej posiada: bankowość elektroniczną, karty płatnicze własne oraz VISA, SMS banking.

  Prowadząc swoją działalność Bank współpracuje z lokalnymi placówkami oświatowymi poprzez propagowanie wśród młodzieży szkolnej zasad oszczędzania w ramach SKO. Ponadto Bank wspiera finansowo lokalne instytucje, organizacje, kluby sportowe znajdujące się na terenie działania Banku.

  31.12.2018 Bank Spółdzielczy w Małej Wsi przystąpił do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

  Znajdziesz nas też tutaj