Skip to main content
  • Aktualności
  • Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL przez Bank

Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL przez Bank

04-06-2024

Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL przez Bank

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL?

  • Przed zawarciem każdej Umowy o: rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy, kredyt gotówkowy, kredyt w rachunku ROR (limit), kredyt hipoteczny, kartę przedpłaconą, udzielenie wsparcia w ramach FWK.
  • Ponad to, zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie / umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu.
  • Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w Placówce Banku, jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit. Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli spełnisz jednocześnie dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnej z naszych placówek. Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych placówkach, na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.

Bank Spółdzileczy w Małej Wsi

Znajdziesz nas też tutaj