Skip to main content
 • Wniosek 300+

  Wniosek 300+

  Program Dobry Start

  Program Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

  Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać online od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. przez stronę empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną IB lub portal PUE ZUS.                          

  Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie Dobry Start rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

  Więcej informacji znajdziesz na stronie ZUS oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

  Najważniejsze informacje na temat programu Dobry Start.

  Pytania i odpowiedzi dot. programu Dobry Start.

  Akty prawne dot. programu Dobry Start.

  Materiały informacyjne do pobrania.

  Złóż wniosek w IB

  Przydatne informacje

  Jak wypełnić wniosek w programie Dobry Start w bankowości elektronicznej?

  Wypełnienie wniosku w systemie Internet Banking:

  • Wniosek o świadczenie Dobry Start znajdziesz po zalogowaniu do systemu Internet Banking, w menu Wniosek 300+ „Nowy wniosek".
  • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu Internet Banking.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Dobry Start na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • Złożony wniosek możesz pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
  • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, przygotuj wcześniej ich skany.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem właściwym, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy świadczenie przysługuje. Statusy wniosku:
  • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu ZUS.
  • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu ZUS.
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu ZUS, należy go złożyć ponownie.
  • Jeśli okaże się, że Twój wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, zostaniesz o tym poinformowany.
  • Złożenie wniosku jest bezpłatne.
  • Złożony wniosek zostanie przekazany do systemu ZUS. Na tym etapie kończy się rola Banku. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.
  • Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu ZUS Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku. Jest ono dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ właściwy.
  Obsługa wniosku w programie Dobry Start
  • W przypadku pozytywnej decyzji, wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku.
  • Jeśli złożysz wniosek w lipcu lub sierpniu, otrzymasz świadczenie do końca września bieżącego roku. Dla wniosków złożonych później, wypłata świadczenia nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ właściwy w sprawie świadczenia Dobry Start.
  Bezpieczeństwo podczas składania wniosku w programie Dobry Start

  Składając wniosek w programie Dobry Start  przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Ważne informacje:

  • Wniosek w programie Dobry Start dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu w  systemie Internet Banking.
  • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek w programie Dobry Start.
  • Po zalogowaniu do systemu Internet Banking, w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu autoryzacyjnego jedynie wtedy, gdy wskażesz, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto Banku. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na początku składania wniosku.
  • Jako potwierdzenie wysłania wniosku w programie „Dobry Start " otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu ZUS.

  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku w programie Dobry Start za pośrednictwem systemu Internet Banking w formie wiadomości wysłanej w systemie. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku w programie Dobry Start od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie za pośrednictwem Infolinii Banku.

  Przypominamy, że w związku z wnioskiem w programie „Dobry Start " bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zgłaszanie reklamacji podczas składania wniosku w programie Dobry Start

  Reklamacje dotyczące wniosku w programie Dobry Start w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Internet Banking, etapu rejestracji wniosku w systemie Internet Banking oraz jego wysłania
  • na specjalnie uruchomionej infolinii ZUS pod numerem 22 290 22 02, dostępnej w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 8.00 -15.00. – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu przez Klienta oraz przekazaniu przez Bank do ZUS.

  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Małej Wsi przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z nimi.

   

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
  1. Czy Bank umożliwia złożenie wniosku o świadczenie Dobry Start?

  Elektroniczne wnioski Dobry Start dostępne są w Banku dla osób, które są jego klientami i mają dostęp do serwisu internetowego Internet Banking.

  1. Czy muszę być klientem Banku, aby złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start za pośrednictwem tego Banku?

  Elektroniczne wnioski Dobry Start dostępne są w Bank jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego Internet Banking.

  1. Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start za pośrednictwem Banku?

  Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj dane osobowe swoje i dzieci, dla których składasz wniosek o świadczenie Dobry Start (m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres szkoły, do której w danym roku szkolnym będzie uczęszczało lub uczęszcza dziecko). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

  • Zaloguj się do serwisu internetowego Internet Banking.
  • Wejdź do zakładki Wniosek 300+ i kliknij „Nowy wniosek”
  • Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia niż konto w Banku, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w Banku.
  • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli w danych w Banku podany jest nieaktualny adres zamieszkania, zmień go podczas wypełniania Wniosku.
  • Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
  • Wyślij wniosek. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Dobry Start. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

  Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku  otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule: Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie Dobry Start  SDS-1 nr PIU/WNI/ID/identyfikator dok. otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku programu Dobry Start, wszelkie pytania i obsługę wniosku w programie Dobry Start przejmuje ZUS. W razie pytań o wniosek prosimy o kontakt bezpośrednio z infolinią ZUS pod numerem 22 290 22 02, dostępną w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 8.00 -15.00.

  1. Czy wnioski o świadczenie Dobry Start można składać przez cały rok szkolny?

  Nie. Wnioski o świadczenie Dobry Start składane są jednorazowo i dotyczą tylko roku szkolnego rozpoczynającego się w danym roku kalendarzowym.

  1. Od kiedy można składać wnioski o świadczenie Dobry Start?

  Wniosek o świadczenie Dobry Start są dostępne w serwisie internetowym Internet Banking od 1 lipca 2021 r.  do 30 listopada 2021 r. Wnioski w formie drukowanej składane osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania będą przyjmowane od 1 sierpnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Pamiętaj, wniosku w programie Dobry Start nie można złożyć w oddziale Banku ani przez Infolinię Banku.

  1. Mam problem ze złożeniem wniosku. Nie mogę znaleźć wniosku?

  W takiej sytuacji prosimy o kontakt z Infolinią Banku.

  1. Jakie konto podać we wniosku o świadczenie Dobry Start do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenie. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym e25, możesz wskazać konto w Banku lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  1. Czy mogę podać we wniosku o świadczenie Dobry Start konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku oświadczenie Dobry Start można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci. Należy pamiętać, że dziecko do 13. roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono konto do 13. roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Dobry Start, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

  1. Czy po wysłaniu wniosku o świadczenie Dobry Start przez serwis internetowy Internet Banking będzie można go modyfikować?

  Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

  1. Kto składa wniosek o świadczenie Dobry Start? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców – wniosek powinien złożyć jeden rodzic, gdyż świadczenie na dane dziecko jest jednorazowe, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie), a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – istotne jest jednak, że na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej wniosku nie można złożyć przez bank lecz należy to zrobić osobiście w powiatowym centrum pomocy rodzinie. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry Start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia Dobry Start.

  1. Czy przyznane świadczenie podlega opodatkowaniu?

  Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

  1. Nie mogę dodać załączników do wniosku o świadczenie Dobry Start. Co robić?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Dobry Start można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Dobry Start niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z Infolinią Banku.

  1. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Dobry Start? Jaka jest rola Banku w tym procesie?

  Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Dobry Start podejmuje organ prowadzący postępowanie właściwy według miejsca Twojego zamieszkania po wcześniejszej analizie wniosku. Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku o świadczenie Dobry Start za pomocą serwisu internetowego e25.Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący postępowanie. Wniosek oraz załączniki Bank trwale usuwa po wysłaniu ich do systemu ZUS, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w gminie, w której mieszkasz.

  1. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Dobry Start brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku o świadczenie Dobry Start podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z Programu Dobry Start. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Dobry Start żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

  1. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Dobry Start moje dane?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku o świadczenie Dobry Start podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku BPS.  Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z Programu Dobry Start.

  1. Czy świadczenie w ramach programu Dobry Start może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?

  Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł.  Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry Start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

  1. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego e25 od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  Potwierdzenie z Internet Banking, to potwierdzenie złożenia wniosku o świadczenie Dobry Start za pośrednictwem serwisu internetowego Banku. Natomiast UPO, to potwierdzenie, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego został przesłany do ZUS.

  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w Internet Banking po wypełnieniu wniosku Dobry Start i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że użytkownik złożył wniosek o świadczenie Dobry Start w bankowości internetowej, natomiast Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPP) oznacza, że wniosek ten dotarł do właściwego organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany – oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu ZUS
  • dostarczony – oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu ZUS i dalsza obsługa wniosku leży w gestii ZUS
  • błąd dostarczenia – oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu ZUS i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.
  1. Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku o świadczenie Dobry Start otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie ZUS.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Dobry Start, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

  Każdy wniosek o świadczenie Dobry Start jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Dobry Start, a organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  Znajdziesz nas też tutaj