• Wniosek 500+

  Wniosek 500+

  Złóż wniosek w Internet Bankingu

  Rządowy program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin w kwocie 500 zł na każde dziecko w rodzinie, aż do ukończenia przez nie 18. roku życia niezależnie od wysokości dochodów. Wsparcie dostępne jest dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Pieniądze wypłacane są regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia.

  Złóż wniosek w Internet Bankingu

  Przydatne informacje

  Jak wypełnić wniosek w programie Rodzina 500+

  W Banku Spółdzielczym w Małej Wsi możesz złożyć wniosek Rodzina 500+ online po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej w sekcji Wniosek 500+, po wybraniu przycisku „Nowy wniosek".

  Uwaga! Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne do pobrania z menu „Wniosek 500+”, po wybraniu przycisku „Sprawdź status wniosku"

  Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta Infolinii nie jest możliwe.

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.

  Pamiętaj!

  Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu Internet Banking.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

  Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.

  Informacje dotyczące statusu prezentowanego w Potwierdzeniu wysłania wniosku:

  • przetwarzany – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia
  • dostarczony – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia
  • błąd dostarczenia – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

  Informacje dotyczące załączników:

  • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • formaty załączników: PNG, JPG, PDF
  Jak wygląda obsługa wniosku w programie Rodzina 500+
  • We wniosku Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy, dokumenty należy załączyć tylko w dwóch przypadkach:
   • jeżeli na wniosku wskazano uzyskiwanie dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej, należy załączyć skany zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód
   • jeżeli na wniosku wskazano kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, należy załączyć skany dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego) oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.
  • Jeśli gminy nie ma na liście w systemie Internet Banking, złóż wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Brak gminy na liście w systemie Internet Banking oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Organu gminy do wspomnianego systemu, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z urzędem miasta/gminy.
  • Czas trwania sesji online w systemie Internet Banking ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli zostanie przerwane wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z systemu Internet Banking, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
  • Podczas wypełniania wniosku można wskazać numer rachunku inny niż w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Dodatkowo, wprowadzono możliwość odbioru świadczenia osobiście w organie prowadzącym w gminie.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
  • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego w Małej Wsi w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system Internet Banking do Organu prowadzącego w gminie.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.
  • Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie Internet Banking.
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie Internet Banking, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.
  • Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.
  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.
  Zgłaszanie reklamacji podczas składania wniosku w programie Rodzina 500+

  Reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Internet Banking, etapu rejestracji wniosku w systemie Internet Banking oraz jego wysłania
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego

  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Małej Wsi przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się nimi TUTAJ.

  Bezpieczeństwo podczas składania wniosku w programie Rodzina 500+

  Składając wniosek Rodzina 500+, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

  • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  systemie Internet Banking.
  • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
  • Po zalogowaniu do systemu Internet Banking, w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu autoryzacyjnego jedynie wtedy, gdy wskażesz, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto Banku Spółdzielczego w Małej Wsi. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na początku składania wniosku.
  • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.
  • Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu Internet Banking w formie wiadomości wysłanej w systemie. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie za pośrednictwem Infolinii Banku.
  • Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.
  Najczęściej zadawania pytania
  1. Czy Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do systemu Internet Banking.

  1. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku?

  Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:

  • Przygotuj dane osobowe swoje i  członków Twojej rodziny, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną pobrane z systemu Banku automatycznie.
  • Jeżeli na wniosku zamierzasz wskazać:
   • uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej - poprosimy Cię o skany zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;
   • kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Cię o skany dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin
  • Sprawdź, jaki organ w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+.
  • Zaloguj się do systemu Internet Banking.
  • Wejdź do zakładki „Wniosek 500+" i wybierz „Nowy wniosek".
  • Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia niż konto w Banku, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w Banku.
  • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
  • Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
  • Zatwierdź i zakończ wniosek.
  • Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
  • Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

  1. Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – o czym pamiętać?

  Ważna informacja dla Klientów składających wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, czyli wniosku w wersji uproszczonej – prosimy pamiętać o konieczności podania także danych pierwszego dziecka (tj. najstarszego dziecka w wieku poniżej 18. roku życia) oraz innych członków rodziny, np. małżonka w sekcji „Dane członków rodziny”.

  1. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?
  • Wniosek możesz złożyć przez Internet:
   • w systemie Internet Banking
   • przez platformę ePUAP
   • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
   • w serwisie Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
   • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce
  • Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również drogą pocztową lub osobiście w Organie prowadzącym w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez Infolinię Banku.
  1. Czy muszę być klientem Banku, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do systemu Internet Banking.

  1. Jestem klientem Banku i mam dostęp do systemu Internet Banking. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

  Prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.

  1. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

  Zwróć się do urzędu miasta/gminy, w którym mieszkasz, o taką informację.

  1. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w systemie Internet Banking, możesz wskazać konto w Banku lub w dowolnym innym banku. Wskazanie rachunku w innym banku wymaga podania kodu autoryzacyjnego.

  1. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

  1. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez system Internet Banking będzie można go modyfikować?

  Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

  1. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko ale w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie - więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  1. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z Infolinią Banku.

  1. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  1. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie Internet Banking.

  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu Emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący w gminie w której mieszkasz.

  1. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Spółdzielczy w Małej Wsi, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

  1. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

  1. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

  Bank BPS w imieniu swoim oraz banków spółdzielczych zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.).

  1. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

  Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji danego wnioskującego i jego rodziny – więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  1. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Internet Banking od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w systemie Internet Banking po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w systemie. Potwierdza, że Bank przesłał wniosek do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany – oznacza, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia.
  • dostarczony – oznacza, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia – oznacza, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik Infolinii Banku.

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący gminie.

  Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

  1. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?
  • Status wniosku – status pobrany z systemu Emp@tia
  • Identyfikacja wniosku – zawiera unikalny numer wniosku nadany przez Bank
  • Data złożenia wniosku – data złożenia wniosku w systemie Banku
  • Imię – dane osoby wnioskującej
  • Nazwisko – dane osoby wnioskującej
  • Pese – dane osoby wnioskującej
  • Nazwa nadawcy wniosku – zawiera nazwę Banku, za pośrednictwem, którego został złożony
  • Nazwa / kod organu prowadzącego  – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
  • Kod dokumentu – techniczny kod dokumentu nadawany przez system komputerowy Banku
  • Wersja dokumentu – techniczny kod dokumentu nadawany przez system komputerowy Banku.
  1. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze Bank?

  Potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w systemie Internet Banking oraz w po wybraniu z menu przycisku „Wniosek 500+". Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Wniosek 500+”.

  W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu Emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

  1. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

  Kopię złożonego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu Internet Banking. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu prowadzącego w gminie (Urząd miasta/gminy/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP.

  Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu Internet Banking, udaj się do organu prowadzącego w gminie (Urząd miasta/gminy/MOPS), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania i poproś o kopię wniosku.

  1. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?

  Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ może mieć następujące statusy:

  • przetwarzany – oznacza, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia
  • dostarczony – oznacza, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego
  • błąd dostarczenia – oznacza, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.
  1. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

  Bank BPS umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z systemu Internet Banking do organu prowadzącego w gminie poprzez system Emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu Emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku oraz nie otrzymuje żadnych danych od właściwego organu, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go, za pośrednictwem systemu Emp@tia, do wybranego przez Ciebie organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z wybranym przez Ciebie organem prowadzącym w Twojej gminie.

  1. Czy Bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie Rodzina 500+?

  Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w systemie Internet Banking możliwości wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu Emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.

  Jako dowód przekazania wniosku do systemu Emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z dostępem i funkcjonowaniem systemu bankowości elektronicznej Internet Banking, etapu rejestracji wniosku w systemie Internet Banking oraz jego wysłaniem do systemu Emp@tia.

  Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd miasta/gminy). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

  1. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?

  Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w systemie Internet Banking oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

  1. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem systemu Internet Banking złożyć nowy wniosek na to dziecko.

  1. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczegow w Małej Wsi?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie. Pamiętaj również, że przepisy prawa przewidują konsekwencje prawne za nienależnie pobrane świadczenia.

  1. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Małej Wsi? Jaką rolę pełnią Bank, system Emp@tia i organ prowadzący w gminie?

  Bank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie Internet Banking. Złożenie wniosku w oddziale Banku lub za pośrednictwem konsultanta Infolinii nie jest możliwe.

  Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ tylko bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenie złożenia wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.

  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu Emp@tia.

  System Emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System Emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.

  Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd miasta/gminy). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

  1. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

  Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

  1. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do analizy organu prowadzącego w gminie?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłeś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

  1. Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w Banku, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?

  Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w organie prowadzącym w gminie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie numeru PESEL.

  Znajdziesz nas też tutaj