Skip to main content

Lokaty standardowe

 

 

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem. Bank oferuje lokaty terminowe zakładane na okres od 1-36 miesięcy. Wkłady zgromadzone na rachunkach lokaty oprocentowane są wg zmiennej lub stałe stopy procentowej zatwierdzonej przez Zarząd Banku. Wysokość oprocentowania lokat uzależniona jest od okresu na jaki klient zdecydował się zdeponować środki.

Po upływie zadeklarowanego terminu naliczane są należne klientowi odsetki, które posiadacz rachunku może wypłacić same lub wraz z kwotą lokaty.

Do lokat wydawana jest książeczka oszczędnościowa z wkładami terminowymi lub potwierdzenie.

 

Znajdziesz nas też tutaj